Tarieven en werkwijze

Het eerste telefonisch contact van ongeveer 15 minuten is vrijblijvend. Tijdens dit contact zal uw vraag of probleem in kaart worden gebracht en worden bezien of u door het kantoor kan worden bijgestaan. Ook zal worden bezien welke kosten daarmee gemoeid gaan.

Er zijn dan verschillende mogelijkheden. Uitgangspunt is een honorarium gebaseerd op een uurtarief, welke wordt vermeerderd met 21% BTW. De hoogte van dit uurtarief is afhankelijk van de aard, complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken, door het afspreken van een vaste prijs.

Van het uitgangspunt kan verder worden afgeweken indien u bent verzekerd voor rechtsbijstand. Nadat u uw zaak heeft aangemeld bij uw rechtsbijstandsverzekeraar en u het recht heeft om bij te worden gestaan door een advocaat van uw keuze, kan Advocatenkantoor Jethoe met uw rechtsbijstandsverzekeraar in overleg treden over de kosten.

Ook indien u het niet eens bent met de door uw rechtsbijstandsverzekeraar voorgestelde aanpak van de zaak, kunt u Advocatenkantoor Jethoe benaderen voor een (door de rechtsbijstandsverzekeraar te vergoeden) zogeheten second opinion.

Indien u daarvoor in aanmerking komt, dan kunnen wij uw zaak ook behandelen op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een ‘toevoeging’ genoemd. U kunt op de website www.rechtsbijstand.nl kijken of u hiervoor in aanmerking komt. U betaalt altijd wel een deel van het honorarium zelf, in de vorm van een door de overheid vast te stellen eigen bijdrage.

In de kosten voor het honorarium zitten niet de kosten inbegrepen die bij derden worden gemaakt, de zogenaamde ‘verschotten’. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die gemaakt dienen te worden bij een deskundige, een deurwaarder of de rechtbank.

Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Jethoe zijn een klachtenregeling en algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze hieronder downloaden.
Advocatenkantoor Jethoe kan geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor niet beschikt over een stichting beheer derdengelden.

Learn how we helped 100 top brands gain success