Civiel recht

Civiel recht

Binnen het civiel recht, ook wel het burgerlijk recht genoemd, gaat het om de rechtsverhouding tussen private partijen, zoals burgers en private bedrijven. Advocatenkantoor Jethoe kan u van dienst zijn op diverse rechtsgebieden binnen het civiel recht. Deze rechtsgebieden betreffen onder meer het huurrecht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht, faillissementsrecht (waaronder zaken op het gebied van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)), incasso- en beslagrecht en ondernemingsrecht, waaronder met name bestuurdersaansprakelijkheidsrecht.